Skoleskak på Højdevangens skole   


Vi har i skoleåret 2016 – 2017 indført muligheden for at spille skak i udvalgte frikvarterer. Skak er en god og anderledes måde at lære på, og er en mulighed for de elever som har brug for en aktivitet i frikvarteret, som ikke er fodbold, basket eller bordtennis.

Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening:
“Elever har brug for at sætte sig ned og tænke sig om en gang imellem, og der kan skoleskak noget. At overveje sit næste træk er en god vane, som mange elever kan bruge i skolen, og derfor er skoleskak også oplagt som en del af de understøttende timer i den nye skolereform”.

Claus Hjortdal, fmd. for Skolelederforeningen:
“Jeg ser et stort potentiale i skoleskak, fordi det har nogle muligheder omkring dét at koncentrere sig og fokusere på noget. Det handler ikke så meget om spillet i sig selv, men om at lære af spillet. Min erfaring er, at det specielt er de urolige børn, der har gavn af det, og så synes jeg, at det er specielt interessant i forhold til matematik”.

Spørgsmål vedr. skoleskak, skal stilles til Jamel Martin, Søren Knudsen eller Kenny Thorup.
 

Non-Violence Project Denmark arbejder på at give børn og unge konkrete konflikthåndteringsstrategier og redskaber til at styrke deres selvværd og forstå deres egne og andres behov, hvilket gør dem i stand til at håndtere konflikter på en konstruktiv og ikkevoldelig måde.

Formålet er at gøre børn og unge i stand til at træffe bedre beslutninger i deres liv og tage ansvar for deres handlinger, så de kan bidrage til et fredeligt og ikkevoldeligt miljø i deres skoler, lokalsamfund og samfundet generelt. Non-Violence Project Denmark er en del af en større international uddannelsesorganisation, The Non-Violence Project Foundation, der gennem de sidste 20 år har uddannet og trænet næsten 8 millioner børn, unge, lærere, idrætstrænere og frivillige på verdensplan i at løse konflikter på en fredelig måde. Nu er turen kommet til Danmark. Det er to søstre, Sofia og Maria Deria, som, med erfaringer fra Sverige, har valgt at starte organisationens danske landekontor.

 

Højdevangens Skole er udvalgt som ambassadørskole og eleverne på 5. og 7.årgang er nu i gang med Schools for Peace programmet, som indeholder øvelser og opgaver, der fokuserer på elevernes selvværd og giver kompetencer inden for konfliktløsning og ikkevold.

 

Ny EAT- Branding

Vi har idag tirsdag den 13 sept. afsluttet vores projekt med opdatering af vores allerede flotte Eat-lounge med branding og smagsprøver for alle 7.klasserne.

Eleverne Costa, Jon, Kristian, Alberte, Agnes, Celine, Sofia og Ayme fra 9.FB har sammen med Maja fra Kbh's madhus, designeren Naomi, Nina og jeg fundet frem til, hvad vores bod manglede for at gøre den endnu flottere og mere synlig.

Se de flotte skilte udenpå huset ved boldbanen, den seje Yoda med Star fork ovenover cafehylden og de flotte plakater på Eat-gangen og de mere professionelt udførte streger/tal på gulv/disk ved udleveringsskranken.

Stor tak til 'Dream-teamet' fra 9 FB for jeres gode kreative forslag og det super arbejde, som I udførte i dag ved brandingen!!
Også tak til vores skolebetjent Ole, med hjælp til opsætning af cafehylde og plakater.

Mange hilsner fra den køkkenansvarlige Susanne