Non-Violence Project Denmark arbejder på at give børn og unge konkrete konflikthåndteringsstrategier og redskaber til at styrke deres selvværd og forstå deres egne og andres behov, hvilket gør dem i stand til at håndtere konflikter på en konstruktiv og ikkevoldelig måde.

Formålet er at gøre børn og unge i stand til at træffe bedre beslutninger i deres liv og tage ansvar for deres handlinger, så de kan bidrage til et fredeligt og ikkevoldeligt miljø i deres skoler, lokalsamfund og samfundet generelt. Non-Violence Project Denmark er en del af en større international uddannelsesorganisation, The Non-Violence Project Foundation, der gennem de sidste 20 år har uddannet og trænet næsten 8 millioner børn, unge, lærere, idrætstrænere og frivillige på verdensplan i at løse konflikter på en fredelig måde. Nu er turen kommet til Danmark. Det er to søstre, Sofia og Maria Deria, som, med erfaringer fra Sverige, har valgt at starte organisationens danske landekontor.

 

Højdevangens Skole er udvalgt som ambassadørskole og eleverne på 5. og 7.årgang er nu i gang med Schools for Peace programmet, som indeholder øvelser og opgaver, der fokuserer på elevernes selvværd og giver kompetencer inden for konfliktløsning og ikkevold.

 

Uge 5

I sidste uge havde vi besøg af vore kommende 7. klasses elever fra Sundbyøster, Dyveke og Gerbrand. De blev sammen med vore egne 6. klasser introduceret til livet på Højdevangen og til linjerne.

Ny EAT- Branding

Vi har idag tirsdag den 13 sept. afsluttet vores projekt med opdatering af vores allerede flotte Eat-lounge med branding og smagsprøver for alle 7.klasserne.

Eleverne Costa, Jon, Kristian, Alberte, Agnes, Celine, Sofia og Ayme fra 9.FB har sammen med Maja fra Kbh's madhus, designeren Naomi, Nina og jeg fundet frem til, hvad vores bod manglede for at gøre den endnu flottere og mere synlig.

Se de flotte skilte udenpå huset ved boldbanen, den seje Yoda med Star fork ovenover cafehylden og de flotte plakater på Eat-gangen og de mere professionelt udførte streger/tal på gulv/disk ved udleveringsskranken.

Stor tak til 'Dream-teamet' fra 9 FB for jeres gode kreative forslag og det super arbejde, som I udførte i dag ved brandingen!!
Også tak til vores skolebetjent Ole, med hjælp til opsætning af cafehylde og plakater.

Mange hilsner fra den køkkenansvarlige Susanne