Dimission 2017

Onsdag den 21 juni var ungemiljøet traditionen tro ramme om den årlige dimission for vores dygtige 9. klasser.

I år var der 140 unge mennesker som forlod Højdevangens Skole efter en festlig aften hvor de fik udleveret beviser på afgangsprøven sammen med en rød rose.

Souschef Marck Tønnesen holdt tale og Olivia og Benjamin fra 8. klasse underholdt med musik.

Højdevangens Skole ønsker jer alle et stort tillykke og håber I nyder sommeren !

Non-Violence Project Denmark arbejder på at give børn og unge konkrete konflikthåndteringsstrategier og redskaber til at styrke deres selvværd og forstå deres egne og andres behov, hvilket gør dem i stand til at håndtere konflikter på en konstruktiv og ikkevoldelig måde.

Formålet er at gøre børn og unge i stand til at træffe bedre beslutninger i deres liv og tage ansvar for deres handlinger, så de kan bidrage til et fredeligt og ikkevoldeligt miljø i deres skoler, lokalsamfund og samfundet generelt. Non-Violence Project Denmark er en del af en større international uddannelsesorganisation, The Non-Violence Project Foundation, der gennem de sidste 20 år har uddannet og trænet næsten 8 millioner børn, unge, lærere, idrætstrænere og frivillige på verdensplan i at løse konflikter på en fredelig måde. Nu er turen kommet til Danmark. Det er to søstre, Sofia og Maria Deria, som, med erfaringer fra Sverige, har valgt at starte organisationens danske landekontor.

 

Højdevangens Skole er udvalgt som ambassadørskole og eleverne på 5. og 7.årgang er nu i gang med Schools for Peace programmet, som indeholder øvelser og opgaver, der fokuserer på elevernes selvværd og giver kompetencer inden for konfliktløsning og ikkevold.

 

Højdevangens første brandkadetter er nu færdiguddannet

Just, Kalle, Noah fra 7.klasse og Gustav fra 8.klasse, har som de første elever på HVS, gennemført et 60 timers kursus i Københavns Brandvæsen, og kan nu kalde sig for brandkadetter.

De fire drenge har tilbragt de sidste to uger på Dæmningens brandstation i Valby. Brandkadetterne har lært om elementær brandslukning, førstehjælp, redning - og ikke mindst om de værdier, som brandmændene arbejder ud fra. De unge er blevet trænet i at klare pressede situationer, at samarbejde og at tage selvstændigt ansvar og beslutninger. Formålet med uddannelsen er at bygge bro mellem unge mennesker og brand og redningspersonale og at styrke de unges valg af uddannelse. 

De 4 brandkadetter skal nu i praktik på forskellige brandstationer i 12 timers vagter, disse vagter vil foregå på lørdage og søndage.  Her vil de blive tilknyttet et fast vagthold og indgå i tjenesten, så meget det er muligt.

Det er muligt, at ansøge om at blive brandkadet i det kommende skoleår. Har du et barn som er interesseret, så kontakte klasselæreren eller skolens souschef, Marck Tønnesen.